Vitajte na strÁnke naŠej spoloČnosti!

Služby prevádzky – Outsourcing

Služby prevádzky sú zamerané najmä na prevádzku sietí LAN/WAN, call centrá, prevádzku serverov, infraštruktúry, až po služby kompletného outsourcingu IT.

Služby Implementácie a Consulting

Naše implementačné služby ponúkajú vysokú profesionalitu v oblasti dodávok a implementácii sietí LAN/WAN, call centier ako aj komplexnejších IS na mieru.

Telekomunikačné služby a Špeciálne projekty

Služby wholesalových dát a IP tranzitu pre medzinárodných operátorov.

.

O našej spoločnosti

Spoločnosť SIT consulting a.s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poskytovania služieb celého životného cyklu informačných systémov od konzultácie, návrhu, implementácie až po prevádzku a kompletný outsourcing. SIT consulting v rámci svojho širokého portfólia služieb zabezpečuje najmä služby spojené s pridanou hodnotou. Hlavné pôsobnosti spoločnosti sú najmä tieto:

• outsourcing a služby prevádzky

• implementácie a budovanie infraštruktúry informačných systémov

• konzultačné služby v oblasti komunikácii

• bezpečnosť informačných a komunikačných systémov

• telekomunikačné služby IP na báze wholesale pre medzinárodných operátorov

Najnovšie správy

Nové kancelárie.

Spoločnosť SIT consulting sa presťahovala do nových priestorov na Einsteinovej 11 do budovy RAVAK BC. Naše nové kancelárske priestory spĺňajú všetky požiadavky na moderné a funkčné pracovné prostredie.