Vitajte na strÁnke naŠej spoloČnosti!

Služby prevádzky – Outsourcing

Služby prevádzky sú zamerané najmä na prevádzku sietí LAN/WAN, call centrá, prevádzku serverov, infraštruktúry, až po služby kompletného outsourcingu IT.

Služby Implementácie a Consulting

Naše implementačné služby ponúkajú vysokú profesionalitu v oblasti dodávok a implementácii sietí LAN/WAN, call centier ako aj komplexnejších IS na mieru.

Telekomunikačné služby a Špeciálne projekty

Služby wholesalových dát a IP tranzitu pre medzinárodných operátorov.

.

O našej spoločnosti

Spoločnosť SIT consulting a.s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti poskytovania služieb celého životného cyklu informačných systémov od konzultácie, návrhu, implementácie až po prevádzku a kompletný outsourcing. SIT consulting v rámci svojho širokého portfólia služieb zabezpečuje najmä služby spojené s pridanou hodnotou. Hlavné pôsobnosti spoločnosti sú najmä tieto:

• outsourcing a služby prevádzky

• implementácie a budovanie infraštruktúry informačných systémov

• konzultačné služby v oblasti komunikácii

• bezpečnosť informačných a komunikačných systémov

• telekomunikačné služby IP na báze wholesale pre medzinárodných operátorov

Najnovšie správy

Nové kancelárie.

Spoločnosť SIT consulting sa presťahovala do nových priestorov na Einsteinovej 9 do budovy Atria. Naše nové kancelárske priestory spĺňajú všetky požiadavky na moderné a funkčné pracovné prostredie.